På majoriteten av möblerna ska banden bara monteras åt ett håll, vertikalt eller horisontellt.